പേജുകള്‍‌

വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 04, 2008

ഒരു വിവര്‍ത്തനം

ഞാന്‍ ഒരിക്കല് ലോകം വാണിരുന്നു
എന്റെ ആഞ്ഞയില്‍ കടലുകള്‍ ഉയരുമായിരുന്നു
ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ രാവിലെ തനിയെ തൂക്കുന്നു
സ്വന്തം തെരുവുകള്‍ ഞാന്‍ തൂക്കുന്നു

ഞാന്‍ ഒരിക്കല്‍ ചൂത് എറിഞ്ഞിരുന്നു
ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണിലെ ഭയം ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു
കേള്‍ക്ക ! ജനങ്ങള്‍ പാടുന്നത്
"ഇപ്പോള്‍ പഴയെ രാജന്‍ മരിച്ചു! രാജാവ് നിനണാള്‍ വാഴട്ടെ!
ഒരു നിമിഷം താക്കോല്‍ എന്റെ കയ്യില്‍
അടുത്തതില്‍ എല്ലാ ഭിത്തികളും എന്റെ നേരെ
എന്നിട്ട് ഞാന്‍ കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്റെ കോട്ടകള്‍ എല്ലാം
നില്ക്കുന്നു ഉപ്പ് തൂണില്‍, മണ്ണ് തൂണില്‍!

ഞാന്‍ കേള്‍കുന്നു യെരുസലേം മണി മുഴക്കം
റോമിലെ കുതിരപ്പട ഗായകസംഘം പാടുന്നു
എന്റെ കണ്ണാടിയും വാളും പരിചയും ആവു!
വിദേശ പാടത്തിലെ എന്റെ മിഷനറിമാര്‍ ആവു!

വിവരിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കാരണത്താല്‍
ഒരിക്കല്‍ നി പോയാല്‍, ഒരിക്കലുമില്ല
ഒരിക്കലുമില്ല സത്യസന്ധമായ ഒരു വാക്ക്
അത് ഞാന്‍ ലോകം വാണപ്പോള്‍ ആയിരുന്നു

അതൊരു ചീത്തയും വന്യവുമായ കാറ്റയിരുന്നു
എന്നെ അകത്തു കയറ്റാന്‍ എല്ലാ വാതിലുകളും തകര്ത്തു കളഞ്ഞു
ഉടഞ്ഞ ജനാലകള്‍ ,ചെണ്ടയുടെ ശബ്ദം
ജനങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ആരയെന്നുള്ളത് വിശ്വസിച്ചില്ല
വിപ്ലവകാരികള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു
വെള്ളി താളത്തില്‍ എന്റെ തലക്കായി
ഏകാന്തമായ വള്ളിയിലെ വെറുമൊരു പാവ
ഓ ആര്‍ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും രാജാവാകണം!

ഞാന്‍ കേള്‍കുന്നു യെരുസലേം മണി മുഴക്കം
റോമിലെ കുതിരപ്പട ഗായകസംഘം പാടുന്നു
എന്റെ കണ്ണാടിയും വാളും പരിചയും ആവു!
വിദേശ പാടത്തിലെ എന്റെ മിഷനറിമാര്‍ ആവു!
വിവരിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കാരണത്താല്‍
എനിക്കറിയാം പത്രോസ് പുണ്യാളന്‍ എന്റെ പേരു വിളിക്കില്ല
ഒരിക്കല്‍ പോലുമില്ല സത്യസന്ധമായ ഒരു വാക്ക്
പക്ഷെ അത് ഞാന്‍ ലോകം വാണപ്പോള്‍ ആയിരുന്നു

ഞാന്‍ കേള്‍കുന്നു യെരുസലേം മണി മുഴക്കം
റോമിലെ കുതിരപ്പട ഗായകസംഘം പാടുന്നു
എന്റെ കണ്ണാടിയും വാളും പരിചയും ആവു!
വിദേശ പാടത്തിലെ എന്റെ മിഷനറിമാര്‍ ആവു!
വിവരിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കാരണത്താല്‍
എനിക്കറിയാം പത്രോസ് പുണ്യാളന്‍ എന്റെ പേരു വിളിക്കില്ല
ഒരിക്കല്‍ പോലുമില്ല സത്യസന്ധമായ ഒരു വാക്ക്
പക്ഷെ അത് ഞാന്‍ ലോകം വാണപ്പോള്‍ ആയിരുന്നു
===================================
ഇതു "കോള്‍ഡ് പ്ലേ " മഹാ കവിയുടെ "വിവ ലാ വിട " എന്ന കവിതയുടെ മലയാള വിവര്ത്തനം ആണ്.
നിങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലകുവനായി യഥാര്‍ത്ഥ കവിത താഴെ കൊടുക്കുന്നു :

I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own

I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy's eyes
Listen as the crowd would sing
"Now the old king is dead! Long live the king!"
One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt and pillars of sand

I hear Jerusalem bells are ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
Once you go there was never
Never an honest word
And that was when I ruled the world


It was the wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in
Shattered windows and the sound of drums
People couldn't believe what I'd become
Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh who would ever want to be king?
I hear Jerusalem bells a ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know Saint Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world

I hear Jerusalem bells are ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field

For some reason I can't explain
I know Saint Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Thank you for providing the comments