പേജുകള്‍‌

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 30, 2009

I'm confused!

വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോള്‍ എനിക്ക് ഒരു ഉള്‍വിളി ഉണ്ടായി: എനിക്കും ഒരു കവിത എഴുതണം. അല്ലാതെ എന്തോന്ന് ബ്ലോഗ്ഗര്‍! അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചു ഞാനും ഒരു കവിത ഒക്കെ അങ്ങ് തട്ടിക്കൂട്ടി. അത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.പിന്നെ എന്‍റെ ആദ്യത്തെ കവിത ഇംഗ്ലീഷില്‍ ആയിപോയത് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം, ഇനി ഒരു അവസരത്തില്‍ മലയാളത്തില്‍ എഴുത്തും എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു !!!
ഇനി കവിത...


I don't have anybody to think about,
So I keep thinking about her.
I don't have any place to go,
So I keep going to her place.
I don't have any work to do,
So I Keep doing all her things.

Am I just a loser or,
Am I just in love...

I told her somethings to do,
She told me some others to do
I asked her to come with me,
She asked me to go with her.
I asked her to marry me,
She said no and went away!

Am I just a loser or,
Am I just in love...