പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, ഡിസംബർ 23, 2008

ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകള്‍

“അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ദൈവത്തിന്നു മഹത്വം; ഭൂമിയില്‍ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യര്‍ക്കു സമാധാനം”
എല്ലാവര്‍ക്കും നന്‍മ നിറഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു....

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Thank you for providing the comments